Select Date:   / /
Wednesday, September 23, 2020
 Location Reservation  
 Location Rental  
Outdoor Sports Complex
TimeNorth Grass FieldSouth Grass FieldTurf Football FieldTurf Soccer Field
6:00am        
6:15am        
6:30am        
6:45am        
7:00am        
7:15am        
7:30am        
7:45am        
8:00am        
8:15am        
8:30am        
8:45am        
9:00am        
9:15am        
9:30am        
9:45am        
10:00am        
10:15am        
10:30am        
10:45am        
11:00am        
11:15am        
11:30am        
11:45am        
12:00pm        
12:15pm        
12:30pm        
12:45pm        
1:00pm        
1:15pm        
1:30pm        
1:45pm        
2:00pm     Reserved  
2:15pm      
2:30pm      
2:45pm      
3:00pm      
3:15pm      
3:30pm      
3:45pm      
4:00pm NA      
4:15pm NA      
4:30pm NA   Reserved Reserved
4:45pm NA  
5:00pm NA  
5:15pm NA  
5:30pm NA  
5:45pm NA  
6:00pm NA  
6:15pm NA  
6:30pm NA  
6:45pm NA  
7:00pm    
7:15pm    
7:30pm    
7:45pm    
8:00pm    
8:15pm    
8:30pm    
8:45pm    
9:00pm        
9:15pm        
9:30pm        
9:45pm        
23 9V9 Soccer Fields
TimeN1N2N3N4N5N6N7S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10S11S12T1T2T3T4
6:00am                                              
6:15am                                              
6:30am                                              
6:45am                                              
7:00am                                              
7:15am                                              
7:30am                                              
7:45am                                              
8:00am                                              
8:15am                                              
8:30am                                              
8:45am                                              
9:00am                                              
9:15am                                              
9:30am                                              
9:45am                                              
10:00am                                              
10:15am                                              
10:30am                                              
10:45am                                              
11:00am                                              
11:15am                                              
11:30am                                              
11:45am                                              
12:00pm                                              
12:15pm                                              
12:30pm                                              
12:45pm                                              
1:00pm                                              
1:15pm                                              
1:30pm                                              
1:45pm                                              
2:00pm                                       NA NA NA NA
2:15pm                                       NA NA NA NA
2:30pm                                       NA NA NA NA
2:45pm                                       NA NA NA NA
3:00pm                                       NA NA NA NA
3:15pm                                       NA NA NA NA
3:30pm                                       NA NA NA NA
3:45pm                                       NA NA NA NA
4:00pm NA NA                                          
4:15pm NA NA                                          
4:30pm NA NA                                   NA NA NA NA
4:45pm NA NA                                   NA NA NA NA
5:00pm NA NA                                   NA NA NA NA
5:15pm NA NA                                   NA NA NA NA
5:30pm NA NA                                   NA NA NA NA
5:45pm NA NA                                   NA NA NA NA
6:00pm NA NA                                   NA NA NA NA
6:15pm NA NA                                   NA NA NA NA
6:30pm NA NA                                   NA NA NA NA
6:45pm NA NA                                   NA NA NA NA
7:00pm                                       NA NA NA NA
7:15pm                                       NA NA NA NA
7:30pm                                       NA NA NA NA
7:45pm                                       NA NA NA NA
8:00pm                                       NA NA NA NA
8:15pm                                       NA NA NA NA
8:30pm                                       NA NA NA NA
8:45pm                                       NA NA NA NA
9:00pm                                              
9:15pm                                              
9:30pm                                              
9:45pm                                              
5V5 Soccer Fields
Time
6:00am
6:15am
6:30am
6:45am
7:00am
7:15am
7:30am
7:45am
8:00am
8:15am
8:30am
8:45am
9:00am
9:15am
9:30am
9:45am
10:00am
10:15am
10:30am
10:45am
11:00am
11:15am
11:30am
11:45am
12:00pm
12:15pm
12:30pm
12:45pm
1:00pm
1:15pm
1:30pm
1:45pm
2:00pm
2:15pm
2:30pm
2:45pm
3:00pm
3:15pm
3:30pm
3:45pm
4:00pm
4:15pm
4:30pm
4:45pm
5:00pm
5:15pm
5:30pm
5:45pm
6:00pm
6:15pm
6:30pm
6:45pm
7:00pm
7:15pm
7:30pm
7:45pm
8:00pm
8:15pm
8:30pm
8:45pm
9:00pm
9:15pm
9:30pm
9:45pm
7V7 Soccer Fields
TimeN01N02N03N04N05N06N07N08N09N10N11N12
6:00am                        
6:15am                        
6:30am                        
6:45am                        
7:00am                        
7:15am                        
7:30am                        
7:45am                        
8:00am                        
8:15am                        
8:30am                        
8:45am                        
9:00am                        
9:15am                        
9:30am                        
9:45am                        
10:00am                        
10:15am                        
10:30am                        
10:45am                        
11:00am                        
11:15am                        
11:30am                        
11:45am                        
12:00pm                        
12:15pm                        
12:30pm                        
12:45pm                        
1:00pm                        
1:15pm                        
1:30pm                        
1:45pm                        
2:00pm                        
2:15pm                        
2:30pm                        
2:45pm                        
3:00pm                        
3:15pm                        
3:30pm                        
3:45pm                        
4:00pm NA                      
4:15pm NA                      
4:30pm NA                      
4:45pm NA                      
5:00pm NA                      
5:15pm NA                      
5:30pm NA                      
5:45pm NA                      
6:00pm NA                      
6:15pm NA                      
6:30pm NA                      
6:45pm NA                      
7:00pm                        
7:15pm                        
7:30pm                        
7:45pm                        
8:00pm                        
8:15pm                        
8:30pm                        
8:45pm                        
9:00pm                        
9:15pm                        
9:30pm                        
9:45pm                        
9V9 Soccer Fields
TimeC1C2C3
6:00am      
6:15am      
6:30am      
6:45am      
7:00am      
7:15am      
7:30am      
7:45am      
8:00am      
8:15am      
8:30am      
8:45am      
9:00am      
9:15am      
9:30am      
9:45am      
10:00am      
10:15am      
10:30am      
10:45am      
11:00am      
11:15am      
11:30am      
11:45am      
12:00pm      
12:15pm      
12:30pm      
12:45pm      
1:00pm      
1:15pm      
1:30pm      
1:45pm      
2:00pm      
2:15pm      
2:30pm      
2:45pm      
3:00pm      
3:15pm      
3:30pm      
3:45pm      
4:00pm      
4:15pm      
4:30pm      
4:45pm      
5:00pm      
5:15pm      
5:30pm      
5:45pm      
6:00pm      
6:15pm      
6:30pm      
6:45pm      
7:00pm      
7:15pm      
7:30pm      
7:45pm      
8:00pm      
8:15pm      
8:30pm      
8:45pm      
9:00pm      
9:15pm      
9:30pm      
9:45pm      
Cricket
Time12Official
6:00am      
6:15am      
6:30am      
6:45am      
7:00am      
7:15am      
7:30am      
7:45am      
8:00am      
8:15am      
8:30am      
8:45am      
9:00am      
9:15am      
9:30am      
9:45am      
10:00am      
10:15am      
10:30am      
10:45am      
11:00am      
11:15am      
11:30am      
11:45am      
12:00pm      
12:15pm      
12:30pm      
12:45pm      
1:00pm      
1:15pm      
1:30pm      
1:45pm      
2:00pm      
2:15pm      
2:30pm      
2:45pm      
3:00pm      
3:15pm      
3:30pm      
3:45pm      
4:00pm     NA
4:15pm     NA
4:30pm     NA
4:45pm     NA
5:00pm     NA
5:15pm     NA
5:30pm     NA
5:45pm     NA
6:00pm     NA
6:15pm     NA
6:30pm     NA
6:45pm     NA
7:00pm      
7:15pm      
7:30pm      
7:45pm      
8:00pm      
8:15pm      
8:30pm      
8:45pm      
9:00pm      
9:15pm      
9:30pm      
9:45pm      
Rugby
Time34567
6:00am          
6:15am          
6:30am          
6:45am          
7:00am          
7:15am          
7:30am          
7:45am          
8:00am          
8:15am          
8:30am          
8:45am          
9:00am          
9:15am          
9:30am          
9:45am          
10:00am          
10:15am          
10:30am          
10:45am          
11:00am          
11:15am          
11:30am          
11:45am          
12:00pm          
12:15pm          
12:30pm          
12:45pm          
1:00pm          
1:15pm          
1:30pm          
1:45pm          
2:00pm          
2:15pm          
2:30pm          
2:45pm          
3:00pm          
3:15pm          
3:30pm          
3:45pm          
4:00pm NA        
4:15pm NA        
4:30pm NA        
4:45pm NA        
5:00pm NA        
5:15pm NA        
5:30pm NA        
5:45pm NA        
6:00pm NA        
6:15pm NA        
6:30pm NA        
6:45pm NA        
7:00pm          
7:15pm          
7:30pm          
7:45pm          
8:00pm          
8:15pm          
8:30pm          
8:45pm          
9:00pm          
9:15pm          
9:30pm          
9:45pm          
Soccer Fields
Time123456ABCU
6:00am                    
6:15am                    
6:30am                    
6:45am                    
7:00am                    
7:15am                    
7:30am                    
7:45am                    
8:00am                    
8:15am                    
8:30am                    
8:45am                    
9:00am                    
9:15am                    
9:30am                    
9:45am                    
10:00am                    
10:15am                    
10:30am                    
10:45am                    
11:00am                    
11:15am                    
11:30am                    
11:45am                    
12:00pm                    
12:15pm                    
12:30pm                    
12:45pm                    
1:00pm                    
1:15pm                    
1:30pm                    
1:45pm                    
2:00pm                    
2:15pm                    
2:30pm                    
2:45pm                    
3:00pm                    
3:15pm                    
3:30pm                    
3:45pm                    
4:00pm             Reserved      
4:15pm                  
4:30pm                  
4:45pm                  
5:00pm                  
5:15pm                  
5:30pm                  
5:45pm                  
6:00pm                  
6:15pm                  
6:30pm                  
6:45pm                  
7:00pm                    
7:15pm                    
7:30pm                    
7:45pm                    
8:00pm                    
8:15pm                    
8:30pm                    
8:45pm                    
9:00pm                    
9:15pm                    
9:30pm                    
9:45pm                    
Ultimate Frisbee
Time0102030405060708091011121314
6:00am                            
6:15am                            
6:30am                            
6:45am                            
7:00am                            
7:15am                            
7:30am                            
7:45am                            
8:00am                            
8:15am                            
8:30am                            
8:45am                            
9:00am                            
9:15am                            
9:30am                            
9:45am                            
10:00am                            
10:15am                            
10:30am                            
10:45am                            
11:00am                            
11:15am                            
11:30am                            
11:45am                            
12:00pm                            
12:15pm                            
12:30pm                            
12:45pm                            
1:00pm                            
1:15pm                            
1:30pm                            
1:45pm                            
2:00pm                            
2:15pm                            
2:30pm                            
2:45pm                            
3:00pm                            
3:15pm                            
3:30pm                            
3:45pm                            
4:00pm                            
4:15pm                            
4:30pm                            
4:45pm                            
5:00pm                            
5:15pm                            
5:30pm                            
5:45pm                            
6:00pm                            
6:15pm                            
6:30pm                            
6:45pm                            
7:00pm                            
7:15pm                            
7:30pm                            
7:45pm                            
8:00pm                            
8:15pm                            
8:30pm                            
8:45pm                            
9:00pm                            
9:15pm                            
9:30pm                            
9:45pm                            
Womens Lacrosse
Time123456ABC1C2FS
6:00am                        
6:15am                        
6:30am                        
6:45am                        
7:00am                        
7:15am                        
7:30am                        
7:45am                        
8:00am                        
8:15am                        
8:30am                        
8:45am                        
9:00am                        
9:15am                        
9:30am                        
9:45am                        
10:00am                        
10:15am                        
10:30am                        
10:45am                        
11:00am                        
11:15am                        
11:30am                        
11:45am                        
12:00pm                        
12:15pm                        
12:30pm                        
12:45pm                        
1:00pm                        
1:15pm                        
1:30pm                        
1:45pm                        
2:00pm                     NA NA
2:15pm                     NA NA
2:30pm                     NA NA
2:45pm                     NA NA
3:00pm                     NA NA
3:15pm                     NA NA
3:30pm                     NA NA
3:45pm                     NA NA
4:00pm             NA          
4:15pm             NA          
4:30pm             NA       NA NA
4:45pm             NA       NA NA
5:00pm             NA       NA NA
5:15pm             NA       NA NA
5:30pm             NA       NA NA
5:45pm             NA       NA NA
6:00pm             NA       NA NA
6:15pm             NA       NA NA
6:30pm             NA       NA NA
6:45pm             NA       NA NA
7:00pm                     NA NA
7:15pm                     NA NA
7:30pm                     NA NA
7:45pm                     NA NA
8:00pm                     NA NA
8:15pm                     NA NA
8:30pm                     NA NA
8:45pm                     NA NA
9:00pm                        
9:15pm                        
9:30pm                        
9:45pm